Firma Cerfiltr zajmuje się zagadnieniami zwi±zanymi z przygotowaniem wody do celów spożywczych i procesowych. Posiada w tym zakresie wieloletni± praktykę i doskonałe osi±gnięcia. Cerfiltr jest producentem różnego rodzaju urz±dzeń i mediów filtruj±cych. Obok produkcji i sprzedaży ¶wiadczy szereg usług z zakresu doradztwa, projektowania, montażu i serwisu stacji uzdatniania wody i innych cieczy na bazie urz±dzeń własnych oraz kooperantów.

                          

Różnorodno¶ć urz±dzeń, którymi dysponuje Cerfiltr oraz możliwo¶ć zestawiania w tzw. systemy filtracji wielostopniowej potęguje ich skuteczno¶ć daj±c gwarancję na produkty najwyższej jako¶ci. Wszystkie rodzaje urz±dzeń produkowanych i stosowanych przez firmę Cerfiltr s± produktami wysokiej jako¶ci, posiadaj±cymi wła¶ciwe dla nich atesty. Urz±dzenia i technologie wykorzystywane przez Cerfiltr znalazły zastosowanie w przemy¶le spożywczym, np.: rozlewnie wód, napojów, soków, win, piwa i alkoholi. Do filtracji w przemy¶le rolno-spożywczym, ogrodnictwie, zakładach zbiorowego żywienia, w różnego rodzaju laboratoriach, a także do pozyskiwania wody technicznej (przemysł energetyczny, chemiczny, kotłownie).

W dniu dzisiejszym firma Cerfiltr ma ustabilizowan± pozycję na polskim rynku jako producent i wykonawca urz±dzeń oraz systemów przygotowywania wody a wieloletnie do¶wiadczenie firmy zapewnia nawet najbardziej wymagaj±cym klientom satysfakcjonuj±ce rozwi±zanie.


Copyright © Cerfiltr2002