ODŻELAZIANIE >>
ZMIĘKCZANIE >>
FILTRY FDP >>
ODWRÓCONA OSMOZA >>
WKŁADY FILTRACYJNE >>
AKCESORIA >>
  Odżelaziacze składaj± się z:
 • butli (zbiornika)
  • z włókna szklanego,
  • ze stali niskowęglowej,
  • ze stali nierdzewnej;
 • zaworu automatycznego lub ręcznego firm:
  • SIATA,
  • FLECK;
 • złoża firmy Cerfiltr
 • napowietrzacza firmy Cerfiltr
 • wyposażenia opcjonalnego
Odżelaziacze CF/A charakteryzuj± się następuj±cymi parametrami:
 • regeneracja złoża w trybie czasowym, objęto ciowym lub objęto¶ciowo - czasowym,
 • prosta kontrola działania układu steruj±cego oraz możliwo¶ć szybkiej zmiany trybu pracy,
 • zamontowany zawór wielodrożny o dużej niezawodno¶ci,
 • możliwo¶ć zainstalowania zaworu obej¶ciowego dla dokonania czynno¶ci serwisowych,
 • ci¶nienie robocze układu wynosi od 2 do 7 barów,
 • strata ci¶nienia od 0.3 do 0.5 bara;
Znajduj± zastosowanie w:
 • domkach jednorodzinnych,
 • gospodarstwach rolnych,
 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • gastronomii,
 • przemy¶le lekkim;


Copyright © Cerfiltr2002
do góry