ODŻELAZIANIE >>
ZMIĘKCZANIE >>
FILTRY FDP >>
ODWRÓCONA OSMOZA >>
WKŁADY FILTRACYJNE >>
AKCESORIA >>
  Zmiękczacze składaj± się z: System działania:
  • zestaw SIMPLEX SS - praca okresowa,
  • zestaw DUPLEX SD - praca ci±gła;
Zastosowanie:
  • gospodarstwa,
  • gastronomia,
  • pralnie,
  • myjnie,
  • małe kotłownie;


Copyright © Cerfiltr2002