ODŻELAZIANIE >>
ZMIĘKCZANIE >>
MIKROFILTRACJA >>
DEZYNFEKCJA
STERYLIZACJA UV >>

DEMINERALIZACJA >>
DESORBERY I
NAPOWIETRZACZE >>

DEKARBONIZACJA >>
SYSTEMY RO >>
 
   
fot. nr1


fot. nr2


fot. nr3

      
fot. nr4
Wykonujemy systemy selektywnego usuwania zwi±zków m.in:
  • azotynów-azotanów,
  • siarczanów,
  • amoniaku;

fot. nr5


Copyright © Cerfiltr2002