ODŻELAZIANIE >>
ZMIĘKCZANIE >>
MIKROFILTRACJA >>
DEZYNFEKCJA
STERYLIZACJA UV >>

DEMINERALIZACJA >>
DESORBERY I
NAPOWIETRZACZE >>

DEKARBONIZACJA >>
SYSTEMY RO >>
 

Jeste¶my producentem:
  • systemów desorpcji gazów,
  • napowietrzaczy,
  • ci¶nieniowych filtrów powietrza,
    • otwartych,
    • zamkniętych (sterylnych),
  • systemów hydroforowych;


Copyright © Cerfiltr2002